Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên In Email
Thứ ba, 11 Tháng 10 2011 06:18

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LÊ CHÂN

TRƯỜNG THCS LÊ CHÂN

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2011- 2012

 

-         Thực hiện Công văn số 628/SGDĐT-GDTXCN ngày 29/8/2011 về việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên năm học 2011 -2012;

-         Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 -2012 của Phòng GD&ĐT quận Lê Chân;

-         Căn cứ vào tình hình thực tiễn nhà trường, trường THCS Lê Chân xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2011- 2012 như sau:

A. Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường hiện nay

* Điểm mạnh:

- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiều đ/c có trình độ chuyên môn khá vững vàng, nhạy bén trong tiếp thu cái mới, tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.

- Lãnh đạo nhà trường luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên theo học nâng chuẩn và theo học các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, các lớp ngoại ngữ, tin học....

- Phần lớn đội ngũ giáo viên đều rất nhiệt tình, tận tâm với nghề và có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học của nhà trường khá đầy đủ và hiện đại, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

* Điểm yếu:

- Một số ít giáo viên có tuổi thiếu sự nhanh nhạy trong tiếp thu các phương pháp dạy học mới, trình độ ứng dụng CNTT còn hạn chế.

* Cụ thể về chất lượng đội ngũ nhà trường:

+ Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 55 ; trong đó biên chế: 45 ; hợp đồng quận : 01; hợp đồng trường: 09.

+ Trình độ: Thạc sĩ: 01; đang theo học Thạc sĩ: 03; Đại học: 38; đang học Đại học: 07; Cao đẳng: 08; Trung cấp: 03.

+ Cơ cấu bộ môn:

-         Môn thừa: Toán: 06; Hóa: 01; Ngữ văn: 04; Ngoại  ngữ: 01.

-         Môn thiếu: Địa: 01; Công nghệ: 01; Thể dục: 01; Thư viện: 01.

B. Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên

1/ Giáo viên tự học nâng cao trình độ

 

Số lượng

Ngành học, môn học

Thời gian hoàn thành

03

Thạc sĩ Ngữ Văn

2012- 2013

01

Đại học Toán

2012

02

Đại học Mĩ thuật

2012

01

Đại học Ngữ Văn

2012

01

Đại học Sử

2012

01

Đại học tin

2011

01

Đại học kế toán

2012

 

2/ Kế hoạch tổ chức các chuyên đề

Nội dung chuyên đề

Thời gian thực hiện

Cấp tổ chức

Ứng dụng Bản đồ tư duy trong dạy học

Tháng 8/2011

Cấp trường

Nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn

Tháng 10/2011

Cấp trường

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Tháng 11/ 2011

 

Cấp trường

Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng học sinh giỏi

 

Tháng 12/2011

 

 

 

Cấp trường

Ứng dụng CNTT trong dạy - học

Tháng 2/2012

 

Cấp trường

Lên lớp chuyên đề Đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá môn GDCD và HĐGDNGLL

Tháng 3/2012

Cấp quận

 

3/ Triển khai tập huấn giáo viên

 

Nội dung tập huấn

Thời gian tập huấn

Cấp tập huấn

Bồi dưỡng công tác tổ trưởng chuyên môn

Tháng 8/2011

Sở GD&ĐT

Bồi dưỡng công tác GVCN lớp

Tháng 8/2011

Sở GD&ĐT

Bồi dưỡng công tác Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

Tháng 8/2011

Sở GD&ĐT

Bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi, cứu đuối cho giáo viên TDTT

Tháng 8/2011

Sở GD&ĐT

Bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho giáo viên dạy môn toán

Tháng 8/2011

Sở GD&ĐT

Tổ chức bồi dưỡng kĩ thuật ứng dụng Bản đồ tư duy trong dạy – học

Tháng 8/2011

Nhà trường tổ chức

Bồi dưỡng công tác GVCN lớp, rèn kĩ năng sống cho học sinh; giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; ứng dụng CNTT cho giáo viên môn toán

Tuần 3/ tháng 9/2011

Nhà trường tổ chức

Tập huấn Hiệu trưởng

Tháng 9/2011

Sở GD&ĐT

Tập huấn Phó hiệu trưởng

Tháng 9/2011

Sở GD&ĐT

Tập huấn Giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa, Địa lý

Tháng 9/2011

Sở GD&ĐT

Tập huấn giáo viên về việc giảm tải chương trình ở các môn học

Tuần 2/ tháng 9/2011

Nhà trường tổ chức

Tập huấn Giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa, Địa lý

Tuần 1/ tháng10/2011

Nhà trường tổ chức

 

* Ngoài các đợt tập huấn trên, nhà trường tiếp tục tham gia các đợt tập huấn khác khi có triệu tập của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận Lê Chân, sau đó triển khai tới cán bộ, giáo viên nhà trường.

4/ Các biện pháp của nhà trường trong công tác bồi dưỡng giáo viên.

4.1/ Tiếp tục cử giáo viên theo học các lớp đạt trình độ trên chuẩn, các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các lớp tin học, ngoại ngữ....

4.2/ Tăng cường công tác tự bồi dưỡng giáo viên thông qua việc tổ chức các chuyên đề, các lớp tập huấn, qua dự giờ, thăm lớp, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm....

4.3/ Phát huy tốt phong trào “Đôi bạn đồng nghiệp cùng tiến”, giao cho giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng giúp đỡ giáo viên trẻ, trình độ hạn chế hơn....

4.4/ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại giúp giáo viên có điều kiện tốt nhất trong đổi mới phương pháp, ứng dụng các kĩ thuật dạy học mới, nâng cao chất lượng giờ dạy, tạo hứng thú, niềm đam mê học tập cho học sinh.

4.5/ Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; BGH tăng cường dự và kiểm tra việc sinh hoạt nhóm chuyên môn, có đánh giá, rút kinh nghiệm.

Ngày 14 tháng 9 năm 2011

T/M nhà trường